Terugbetalingsbeleid

TERUGBETALINGS- OF RETOURBELEID

Ons beleid is geldig voor een periode van 30 kalenderdagen vanaf de aankoopdatum. Als je het product tijdens deze periode wilt retourneren voor terugbetaling, kun je dit doen als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Houd er rekening mee dat als de periode van 30 dagen is verstreken, we je helaas geen restitutie kunnen bieden.

VOORWAARDEN VOOR TERUGBETALING

Aan de volgende criteria moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een restitutie zonder retourzending:

 • Het product is defect
 • Het product is niet zoals beschreven
 • Het product mag niet beschadigd zijn

Aan de volgende criteria moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor terugbetaling tegen retournering:

 • Het product is niet gebruikt
 • Het product wordt geretourneerd in de originele verpakking (het product moet worden geretourneerd in de kartonnen doos waarin het is verzonden, of een andere verpakking die de verpakking beschermt)
 • Het product is defect
 • Het product is niet zoals beschreven
 • Het product mag niet beschadigd zijn

Om er zeker van te zijn dat aan bovenstaande criteria wordt voldaan, worden alle geretourneerde goederen geïnspecteerd.

Als het product niet aan de genoemde criteria voldoet, behouden wij ons het recht voor om geen restitutie te verlenen.

BEWIJS VAN AANKOOP

Om je restitutie te verwerken, hebben we een aankoopbon, bestelbon of ander bewijs van aankoop nodig.

Houd er rekening mee dat we zonder bovenstaand aankoopbewijs geen restitutie zullen verlenen.

VERZENDING VAN GOEDEREN

Als je een bestelling wilt retourneren, moet je eerst contact met ons opnemen.

Als je een product terugstuurt naar het onderstaande adres zonder dat wij toestemming hebben gegeven voor de retourzending, behouden wij ons het recht voor om geen restitutie te verlenen.

Retouren kunnen worden gestuurd naar:

RE DEFRAB 916491
Albert-Schweitzer-Str 1
Grolsheim
Rheinland-Pfalz
55459
Germany
0151-66342177 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de verzendkosten van de goederen die je wilt retourneren. We betalen de verzendkosten niet terug.

Je moet ervoor zorgen dat de goederen goed verpakt zijn, zodat ze niet beschadigd raken tijdens het transport.

Als blijkt dat het artikel meer beschadigd of gebruikt is dan nodig is voor een redelijke inspectie, kunnen we terugbetaling weigeren.

CONTACT OPNEMEN

Als je vragen, zorgen of klachten hebt over dit restitutiebeleid, raden we je aan contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens:

https://be.vacbotshop.com/contacteer-ons/

[email protected]

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 19 Juli 2023.

*********************************************************************************************************

REFUND OR RETURN POLICY

Our policy is valid for a period of 30 calendar days from the date of purchase. If you wish to return the product for a refund during this period, you can do so if the conditions below are met.

Please note that if the 30-day period has expired, we, unfortunately, cannot offer you a refund.

CONDITIONS FOR A REFUND

The following criteria must be met to be eligible for a no-return refund:

 • The product is defective
 • The product is not as described
 • The product must not be damaged

The following criteria must be met to be eligible for a refund against return:

 • The product has not been used
 • The product is returned in its original packaging (the product must be returned in the cardboard box it was shipped in, or other packaging that protects the packaging)
 • The product is defective
 • The product is not as described
 • The product must not be damaged

To ensure that the above criteria are met, all returned goods will be inspected.

If the product does not meet the listed criteria, we reserve the right not to issue a refund.

PROOF OF PURCHASE

To process your refund, we require a receipt, purchase order or other proof of purchase.

Please note that without the above proof of purchase, we will not issue a refund.

SHIPPING OF GOODS

To return an order, you must first contact us.

If you return a product to the address below without our authorization of the return, we reserve the right not to issue a refund.

Returns can be sent to:

RE DEFRAB 916491
Albert-Schweitzer-Str 1
Grolsheim
Rheinland-Pfalz
55459
Germany
0151-66342177 

You are responsible for paying for the shipping costs in respect of the goods you wish to return. We do not refund the shipping costs.

You must ensure that the goods are properly wrapped so that they are not damaged during transportation.

If the item is found damaged or used beyond what is required for us to make a reasonable inspection, we may refuse a refund.

CONTACT US

If you have any questions, concerns, or complaints regarding this refund policy, we encourage you to contact us using the information below:

https://be.vacbotshop.com/contacteer-ons/

[email protected]

LH Corp Limited
International House, 61 Mosley Street, Manchester, M2 3HZ
Company Number : 14571816
+44 1617061954

This document was last updated on July 19, 2023.

This site is registered on wpml.org as a development site.